MENU
 

Pangkah

Kod QR
 
No. Senarai Undang-Undang Kecil Tarikh Warta
1 Undang-Undang Kecil Mengawal Iklan (MDHP) 1996 Pk.P.U. 9 30.01.1997
2 Undang-Undang Kecil Rumah Urut (MDHP) 1996 Pk.P.U. 12 30.01.1997
3 Undang-Undang Kecil Penjaja (MDHP) 1991 Pk.P.U. 39 15.12.1991
4 Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MDHP) 1983 Pk.P.U. 16 31.03.1983
5 Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MDHP) (Pindaan) 1993 Pk.P.U. 8 27.05.1993
6 Undang-Undang Kecil Pasar (MDHP) 1993 Pk.P.U. 7 27.05.1993
7 Undang-Undang Kecil Kedai Gunting dan Pendandan Rambut (MDHP) 1984 Pk.P.U. 72 08.11.1984
8 Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MDHP) 1991 Pk.P.U. 31 07.11.1991
9 Undang-Undang Kecil Taman (MDHP) 1991 Pk.P.U. 33 07.11.1991
10 Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (MDHP) 1991 Pk.P.U. 52 19.12.1991
11 Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (MDHP) 1992 Pk.P.U. 28 18.06.1992
12 Undang-Undang Kecil Krematorium (MDHP) 1993 Pk.P.U. 14 25.11.1993
13 Undang-Undang Kecil Kolam Renang (MDHP) 1993 Pk.P.U. 15 09.12.1993
14 Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (MDHP) 1993 Pk.P.U. 12 30.09.1993
15 Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (MDHP)  Kerajaan Tempatan 1981 Pk.P.U. 8 09.12.1981
16 Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak) Jalan, Parit dan Bangunan 1992 Pk.P.U. 11 27.02.1992
17 Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (MDHP) 1991 Pk.P.U. 53 19.12.1991
18 Undang-Undang Kecil Pelesenan Establisymen Makanan (MDHP) 1992 Pk.P.U. 51 31.12.1992
19 Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPTI) 2005 Pk.P.U. 32 15.09.2005
20 Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) (MDHP) 1990 Pk.P.U. 22 1990
21 Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 1984
22 Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MDHP) 1997 Pk.P.U. 43 20.11.1997
23 Undang - Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UKBS 1984) 1984