MENU
 

Pangkah

Kod QR
No Senarai Akta Warta
1 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) 1974
2 Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) 1976
3 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) 1976
4 Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) 1987