MENU
 

Pangkah

Kod QR

BAHAGIAN PELESENAN

 

Objektif :
 • Merancang, melaksana dan memastikan proses permohonan lesen serta kelulusan lesen dapat dikawal mengikut undang-undang dan polisi yang sedia ada.
 • Memastikan orang awam dan penduduk setempat sentiasa dalam keadaan selamat dan terkawal terhadap kesihatan persekitaran
 
Fungsi :
 • Memproses dan melesenkan perniagaan-perniagaan yang telah dikuatkuasakan di bawah Undang-undang Kecil Majlis.
   
 • Memproses dan melesenkan iklan dikuatkuasakan di bawah Undang-undang Kecil Iklan (MDHP) 1996.
   
 • Menguatkuasakan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan Undang-undang Kecil serta polisi-polisi Majlis yang berkaitan dengan Pelesenan dan Kesihatan. Menjalankan tugas bersama / membantu Pejabat Kesihatan Daerah ke atas :
   
1.Kawalan mutu makanan.
2.Kawalan penyakit berjangkit.
3.Kawalan vektor.