You are here

Direktori Ketua-ketua Jabatan: Page 2 of 4

Jurutera

Encik Nasaruddin bin Zachariah, AMP

Majlis Perbandaran Teluk Intan,Jalan Speedy,

36000 Teluk Intan

Tel: 05-6221299   (samb 272)

Faks: 05-6212466

Emel: nasa@mpti.gov.my

 

                   

Ketua Unit OSC

Encik Abdul Rahim Syah Bin Khalib

Majlis Perbandaran Teluk Intan,Jalan Speedy,

36000 Teluk Intan

Tel: 05-6221299       (samb 174)

Faks: 05-6212466

Emel: rahim@mpti.gov.my

                   

                   

Pegawai Perancang Bandar & Landskap

Encik Noor Azrin bin Mohamed Ismail

Majlis Perbandaran Teluk Intan,Jalan Speedy,

36000 Teluk Intan

Tel: 05-6221299       (samb 278)

Faks: 05-6212466

emel : azrin@mpti.gov.my

 

                 en azrin

Pegawai Penilaian

Encik Mohamad Izwan Bin Ibrahim

Majlis Perbandaran Teluk Intan,Jalan Speedy,

36000 Teluk Intan

Tel: 05-6221299       (samb 128)

Faks: 05-6212466

Emel: izwan@mpti.gov.my