MENU

BILANGAN TRANSAKSI ONLINE

  Bil   Jenis Transaksi   JAN
2016
  Peratus
%
 FEB
2016
  Peratus
%
 MAC
2016
  Peratus
%
1 Bayaran Cukai Taksiran Online
Maybank2u
258  56% 330 51% 144 70%
2 Bayaran Cukai Taksiran Online
MBF Card
18  3% 16 2% 1 1%
3 Bayaran Cukai Taksiran Online
AMBANK
6  2% 22 3% 0 0%
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
PUBLIC Bank
 12  3% 26 4% 5 2%
5 Bayaran Cukai Taksiran Online
CIMB Bank
47 10% 71 12% 28 13%
6 Bayaran Cukai Taksiran Online
Bank Islam
 12  3% 7 1% 3 1%
7

Bayaran Cukai Taksiran Online

BSN

 106 23% 169 27% 26 13%
 

 Jumlah

 459  100 % 641 100% 74

100%

 

 

 

<--pagebreak-->

 

  Jenis Transaksi     APR
2016
  Peratus
%
MEI
2016
  Peratus
%
 JUN
2016
  Peratus
%
1 Bayaran Cukai Taksiran Online
Maybank2u
89  68% 54 69% 54 57%
2 Bayaran Cukai Taksiran Online
MBF Card
3  2% 0 0% 5 5%
3 Bayaran Cukai Taksiran Online
AMBANK
4  3% 1 1% 1 1%
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
PUBLIC Bank
 4  3% 3 3% 4 4%
5 Bayaran Cukai Taksiran Online
CIMB Bank
26  20% 15 19% 15 16%
6 Bayaran Cukai Taksiran Online
Bank Islam
 2  1% 0 0% 1 1%
7

Bayaran Cukai Taksiran Online

BSN

 4 3% 6 8% 15 16%
 

 Jumlah

 132  100 % 79 100% 95

100%

 

<--pagebreak-->

    Jenis Transaksi   JUL
2016
  Peratus
%
 OGOS
2016
  Peratus
%
 SEP
2016
  Peratus
%
1 Bayaran Cukai Taksiran Online
Maybank2u
96  48% 179 37% 79 62%
2 Bayaran Cukai Taksiran Online
MBF Card
8  3% 13 2% 0 0%
3 Bayaran Cukai Taksiran Online
AMBANK
1  1% 12 2% 0 0%
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
PUBLIC Bank
 5  2% 20 4% 5 4%
5 Bayaran Cukai Taksiran Online
CIMB Bank
33  17% 43 10% 31 26%
6 Bayaran Cukai Taksiran Online
Bank Islam
 5  2% 4 1% 2 1%
7

Bayaran Cukai Taksiran Online

BSN

 53 27% 209 44% 9 7%
 

 Jumlah

 201  100 % 480 100% 126

100%

 

<--pagebreak-->

    Jenis Transaksi     OKT
2016
  Peratus
%
 NOV
2016
  Peratus
%
 DIS
2016
  Peratus
%
1 Bayaran Cukai Taksiran Online
Maybank2u
59  69% 85 79%    
2 Bayaran Cukai Taksiran Online
MBF Card
0  0% 0 0%    
3 Bayaran Cukai Taksiran Online
AMBANK
0  0% 0 0%    
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
PUBLIC Bank
 1  1 % 3 3%    
5 Bayaran Cukai Taksiran Online
CIMB Bank
20   23% 17 15%    
6 Bayaran Cukai Taksiran Online
Bank Islam
 1  1% 0 0%    
7

Bayaran Cukai Taksiran Online

BSN

 5  6% 3 3%    
 

 Jumlah

 86  100 % 108 100%    
 

2015

  Bil     Jenis Transaksi     Jan 
2015
  Peratus
%
  Feb
2015
  Peratus
%
  Mac
2015
  Peratus
%
1 Bayaran Cukai Taksiran Online
Maybank2u
 204  88 % 205  79 % 105  72 %
2 Bayaran Cukai Taksiran Online
MBF Card
3  1 %  8  1 % - 04 %
3 Bayaran Cukai Taksiran Online
AMBANK
 11  0  23 0 7 0
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
PUBLIC Bank
6  5 % 36  6 % 5  8 %
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
CIMB Bank
41  0 65  0 23  0
5  Bayaran Cukai Taksiran Online
Bank Islam
4  7 %  10  6 % 1  4 %
6 Bayaran Cukai Taksiran Online
Bank BSN
122 12% 269   17  
   Jumlah  391  100 %  616  100 %  158  100 %

 

 

 

  Bil     Jenis Transaksi     Apr
2015
  Peratus
%
  Mei
2015
  Peratus
%
 Jun
2015
  Peratus
%
1 Bayaran Cukai Taksiran Online
Maybank2u
48  76 % 24  67 % 16  70 %
2 Bayaran Cukai Taksiran Online
MBF Card
0  0 % 0 0 %  0  0
3 Bayaran Cukai Taksiran Online
AMBANK
 0  0 1 0  0 0
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
PUBLIC Bank
 10  11 %  0  0  3  13 %
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
CIMB Bank
 16  %  7 %  3  13 %
5  Bayaran Cukai Taksiran Online
Bank Islam
2  9 % 1  8 %  1  4 %
6 Bayaran Cukai Taksiran Online BSN 4   2      
   Jumlah 80  100 % 35  100 %  23  100 %

 

 

  Bil     Jenis Transaksi     Jul
2015
  Peratus
%
 Ogos
2015
  Peratus
%
 Sept
2015
  Peratus
%
1 Bayaran Cukai Taksiran Online
Maybank2u
96  37 % 145  45 % 47  87 %
2 Bayaran Cukai Taksiran Online
MBF Card
8  2 %  10 3  %  0  0
3 Bayaran Cukai Taksiran Online
AMBANK
6  1%  6 1%  1 2 %
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
PUBLIC Bank
 3  1 % 16 12 %  0  0
5 Bayaran Cukai Taksiran Online
CIMB Bank
29   4 % 30 7  %  2  4 %
6 Bayaran Cukai Taksiran Online
Bank Islam
 5  3 % 3  4 %  1  2 %
7

Bayaran Cukai Taksiran Online

BSN

 76 52  %  43 29  %  2  4 %
   Jumlah  223  100 % 253  100 %  53  100 %
 

 

  Bil     Jenis Transaksi     Okt
2015
  Peratus
%
 Nov
2015
  Peratus
%
 Dis
2015
  Peratus
%
1 Bayaran Cukai Taksiran Online
Maybank2u
55  70 % 26  74 % 234  56 %
2 Bayaran Cukai Taksiran Online
MBF Card
3  3 %  1 2 % 21  5 %
3 Bayaran Cukai Taksiran Online
AMBANK
1  1%  0 0%  5 1 %
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
PUBLIC Bank
 3  3 % 0 0 %  0  0 %
5 Bayaran Cukai Taksiran Online
CIMB Bank
10  12 % 6 17 %  62  4 %
6 Bayaran Cukai Taksiran Online
Bank Islam
 0  0 % 0  0 %  1  15 %
7

Bayaran Cukai Taksiran Online

BSN

 5 6 %  2 5  %  88  21 %
   Jumlah  78  100 % 35  100 %  411  100 %
 
Closing Date: 
Selasa, 14 Jun 2016