MENU

BAHAGIAN PELESENAN

Objektif :
  • Merancang, melaksana dan memastikan proses permohonan lesen serta kelulusan lesen dapat dikawal mengikut undang-undang dan polisi yang sedia ada.
  • Memastikan orang awam dan penduduk setempat sentiasa dalam keadaan selamat dan terkawal terhadap kesihatan persekitaran
Fungsi :
  • Memproses dan melesenkan perniagaan-perniagaan yang telah dikuatkuasakan di bawah Undang-undang Kecil Majlis.
  • Memproses dan melesenkan iklan dikuatkuasakan di bawah Undang-undang Kecil Iklan (MDHP) 1996.
  • Menguatkuasakan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan Undang-undang Kecil serta polisi-polisi Majlis yang berkaitan dengan Pelesenan dan Kesihatan. Menjalankan tugas bersama / membantu Pejabat Kesihatan Daerah ke atas :
1.Kawalan mutu makanan.
2.Kawalan penyakit berjangkit.
3.Kawalan vektor.