MENU
 

Pangkah

Kod QR

 

LAPORAN ADUAN AWAM MENGIKUT KATEGORI

DARI JANUARI HINGGA 18 DISEMBER 2017

 

KOD  KATEGORI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEP OKT NOV DIS ADUAN 2017
1 Binatang 23 24 21 23 24 5 22 24 18 21 22 5 232
2 Halangan 3 2 2 2 3 0 2 1 1 1 1 1 19
3 Jalan 4 1 0 2 8 3 5 3 6 10 11 3 56
4 Kakitangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Premis Majlis 2 1 0 0 0 1 2 3 3 0 1 1 14
6 Kenderaan 2 0 0 0 0 2 3 3 1 0 1 0 12
7 Lampu 2 0 5 2 2 2 6 6 3 3 3 4 38
8 Longkang 36 26 26 26 27 6 14 31 11 26 26 5 260
9 Binaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
10 Penjaja / Peniaga 2 0 2 0 0 0 0 1 3 0 1 1 10
11 Pokok 31 24 18 9 22 11 18 17 10 17 15 3 195
12 Sampah 30 35 28 30 33 17 27 46 29 40 32 24 371
13 Semak Samun 2 1 3 0 3 0 5 7 3 4 4 0 32
14 Tandas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JUMLAH KESELURUHAN 137 114 105 94 122 47 104 142 88 122 120 49 1221