MENU
 

Pangkah

Kod QR

CAGARAN

a. Kegunaan Sukan = Tiada
b. Perkahwinan / Jamuan Makan = RM 50.00
c. Resit cagaran perlu disertakan sebagai bukti semasa tuntutan cagaran dibuat.
d. Wang cagaran tidak akan dikembalikan sekiranya pembatalan sewaan.

Syarat-syarat lain

a. Kegunaan sukan – 3 hari sebelum penggunaan pertama setiap bulan.
b. Kegunaan lain – selewat-lewatnya sebulan sebelum tarikh penggunaan.
c. Sebarang kerosakan / kehilangan ke atas kemudahan-kemudahan yang disediakan semasa penggunaan adalah di bawah tanggungjawab penyewa
d. Pihak Majlis berhak menolak / membatalkan sewaan sekiranya dewan tersebut diperlukan untuk kegunaan Majlis-Majlis Kerajaan