MENU
 

Pangkah

Kod QR
Objektif :
 • Menyediakan kemudahan asas yang berkualiti untuk orang awam.
 • Mempertingkatkan tahap kebersihan alam sekitar.
 • Mengindahkan kawasan.

Fungsi :

 • Memberi perkhidmatan pembersihan /pengutipan sampah.

 • Memberi perkhidmatan pemotongan rumput.

 • Memberi perkhidmatan pembersihan longkang.

 • Memberi perkhidmatan pengindahan kawasan.

  Bahagian Perlesenan
  Objektif :
  • Merancang, melaksana dan memastikan proses permohonan lesen serta kelulusan lesen dapat dikawal mengikut undang-undang dan polisi yang sedia ada.
  • Memastikan orang awam dan penduduk setempat sentiasa dalam keadaan selamat dan terkawal terhadap kesihatan persekitaran
   
  Fungsi :
  • Memproses dan melesenkan perniagaan-perniagaan yang telah dikuatkuasakan di bawah Undang-undang Kecil Majlis.
  • Memproses dan melesenkan iklan dikuatkuasakan di bawah Undang-undang Kecil Iklan (MDHP) 1996.
  • Menguatkuasakan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan Undang-undang Kecil serta polisi-polisi Majlis yang berkaitan dengan Pelesenan dan Kesihatan. Menjalankan tugas bersama / membantu Pejabat Kesihatan Daerah ke atas :
   
  1.Kawalan mutu makanan.
  2.Kawalan penyakit berjangkit.
  3.Kawalan vektor.
   

 Carta Organisasi:

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik imej untuk melihat saiz sebenar Carta Organisasi

- Local Agenda 21 (LA21).Sila Klik DISINI untuk melihat lampiran