MENU

 

 

BIL.

JANJI JABATAN

PENCAPAIAN TAHUN 2015
(JAN -  DIS)

% PERATUSAN PENCAPAIAN TAHUN 2015
(JAN-DIS)

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

1.

 • Memproses rayuan bantahan nilaian dalam tempoh 1 bulan

Sebanyak 5 bantahan diterim dan diselesaikan.

100%

 

 • Pindah Milik dalam tempoh 3 hari

Sebanyak 1164 permohonan pindah milik diterima dan diselesaikan

100%

 

 • Pertukaran alamat serta merta

Sebanyak 792 permohonan diterima dan diselesaikan

100%

BAHAGIAN PENGUATKUASA

2.

 • Memastikan penerimaan aduan awam direkod dalam tempoh satu (1) hari bekerja dan siasatan serta tindakan diambil dalam tempoh (3) hari berkerja;

januari - Disember 2015

Jumlah    : 344 aduan = 100%

Dalam tempoh 3 hari = 288 aduan = 66.3%

Lebih dari 3 hari : 116 aduan = 33.7%

87%

 

 • Pemohonan Lesen Anjing yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam tempoh tiga puluh (30) minit

Januari - Jun 2015

2/5159/2000 = 108% Lesen anjing yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam tempoh tiga puluh minit (30) minit

108%

 

 

 • Menyokong permohonan pengesahan tempat meletak kenderaan perdagangan yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja;

Telah diambil alih oleh jabatan Perancang & landskap bermula pada tarikh 31 Mac 2014

100%

 
 • Menghantar Notis Pembahuruan Lesen anjing selewat - lewatnya satu(1) bulan sebelum tarikh taman lesen

 1,568/2000 = 78.4% notis teleh dikeluarkan kepada pemilik anjing pada tarikh 31 Mac 2014

 

                 78.4%

JABATAN KEJURUTERAAN

3.

 • Melayani serta merta setiap aduan serta mengambil tindakan siasatan dalam tempoh 24 jam kecuali pada hari cuti umum dan kelepasan am

Sebanyak 430 permohonan diterima sebanyak 301 permohonan selesai
Sebanyak 129 permohonan dalam tindakan

70%

 

 • Menjelaskan tuntutan bayaran tidak lewat dari 9 hari bekerja setelah dokumen yang lengkap

Sebanyak 53 permohonan diterima
Sebanyak 53 permohonan selesai

100%

 

 • Permohonan kelulusan pelan binaan rumah sesebuah dalam tempoh 7 hari dari tarikh permohonan lengkap

Sebanyak 40 permohonan diterima sebanyak 39 permohonan diluluskan sebanyak 1 permohonan ditolak

100%

 

 • Permohonan kelulusan ubah suai bangunan dalam tempoh 7 hari dari tarikh permohonan lengkap

Sebanyak 226 permohonan diterima sebanyak 196 permohonan diluluskan sebanyak 30 permohonan ditolak

100%

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

4.

 • Menimbangkan permohonan serentak :

-Kebenaran Merancang & Pelan Bangunan
= 108
-Kebenaran Merancang & Permohonan Tanah
= 139

Sebanyak 91 permohonan diterima sebanyak 72 permohonan selesai
Sebanyak 19 permohonan dalam proses

79%

 

 • Kebenaran merancang dan tempoh 108 hari

Sebanyak 15 permohonan diterima. Sebanyak 14 permohonan selesai
Sebanyak 1 permohonan dalam proses

93%

 

 • Pelan Bangunan dalam tempoh 69 hari

Sebanyak 169 permohonan diterima. Sebanyak 163 permohonan selesai sebanyak 6 permohonan dalam proses

96%

Pencapaian Piagam Pelanggan Majlis Perbandaran Teluk Intan dikemaskini setiap setahun sekali. Harap Maklum