MENU
 

Pangkah

Kod QR
 1. Dokumen sebutharga boleh dibeli di Jabatan Kejuruteraan,  Majlis Perbandaran Teluk Intan, Jalan Speedy, 36000 Teluk Intan, Perak dengan mengemukakan resit bayaran dokumentasi yang dibayar secara tunai sahaja.

 

 1. Petender hendaklah mengemukakan Sijil Pendaftaran Asal dan sesalinan sijil berikut :

 

 1. Perakuan Pendaftaran dengan CIDB
 2. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dengan CIDB
 3. Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera daripada Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)
 4. Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Surat Pengiktirafan Bumiputera dengan KKM (mana yang berkaitan) yang masih berkuatkuasa sahaja
 5. Surat Wakil Syarikat (Sekiranya bukan penama dalam sijil) semasa memohon tawaran.
 1. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bersaiz A4 yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Kejuruteraan, Majlis Perbandaran Teluk Intan, Jalan Speedy, 36000, Teluk Intan, Perak  tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada  28 FEBRUARI 2019 (KHAMIS)  tarikh tutup.

 

 1. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

 

 1. Yang Dipertua, MPTI tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

 

 1. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Yang Dipertua, MPTI dalam tempoh TIGA (3) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.