MENU
 

Pangkah

Kod QR

 

 

15.

 

Memastikan urusan permohonan Kebenaran Merancang yang lengkap dapat diberi keputusan dalam tempoh masa berikut bermula dari tarikh permohonan diterima tanpa mengambil kira masa pindaan pelan / tunai syarat :

 

Pelan susun atur

Pelan Pinta Ukur

Pelan Pertapakan : - Rumah sesebuah

  •  Skim

Pelan Landskap

 

 

 

Lima puluh tujuh (57) hari

 

 

Tiga  puluh tujuh (37) hari

 

 

108 hari

108 hari

57 hari

57 hari

34 hari

 

 

 

 

 

JABATAN PERANCANG DAN LANDSKAP