MENU
 

Pangkah

Kod QR

 

BIL

PIAGAM

SASARAN/TEMPOH

JABATAN

 

 

1.

 

Pengeluaran lesen perniagaan dan penjaja

Permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat akan diberi   keputusan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh permohonan.

 

JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN

 

 

2.

Kelulusan pelan bangunan permohonan yang lengkap dan mendapat ulasan dari jabatan-jabatan teknikal akan dimaklumkan keputusannya selewat-lewatnya dalam tempoh 37 hari dari tarikh majlis menerima ulasan.

 

2 kali sebulan

 

OSC

 

 

3.

Melaksanakan perkhidmatan kutipan sampah domestik.

i)Kawasan perumahan

ii)Kawasan bandar/premis perniagaan

 

i.Tiga (3) kali seminggu

ii. Setiap hari

 

JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN

 

4.

Melaksanakan perkhidmatan pemotongan rumput.

 

i)Laluan utama

ii)Kawasan perumahan

 

 

Dua (2) kali sebulan

Sekali (1) sebulan

 

 

JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN

 

5.

Melaksanakan perkhidmatan pembersihan sistem perparitan/longkang

i)Laluan Utama

ii)Kawasan Perumahan

 

i.Dua (2) kali sebulan

ii.Sekali (1) sebulan

 

 

JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN

 

6.

Menjawab keputusan bantahan cukai taksiran

 

Pindah Milik Pegangan

 

Pertukaran alamat harta

14 hari selepas sesi pendengaran bantahan dijalankan

 

14 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima

 

7 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima

 

 

 

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

 

7.

Memberikan maklum balas aduan  awam.

i)Maklum balas akuan penerimaan

ii)Maklum balas tindakan

i)Dua puluh empat (24) jam selepas aduan diterima

ii)Sepuluh (3) hari bekerja selepas aduan diterima.

 

UNIT KOMUNITI DAN PERHUBUNGAN AWAM

(PRO)

 

 

 

8.

 

 

 

Sewaan dewan MPTI

 

Meluluskan permohonan penggunaan kemudahan awam yang lengkap dalam tempoh (7) hari dari tempoh permohonan dibuat.

 

 

 

PENTADBIRAN

 

9.

Kebenaran merancang kelulusan dalam tempoh

57 hari

 

 

2 kali sebulan

 

OSC

 

10.

 

Lesen Anjing Kelulusan serta merta

 

 

Kelulusan serta merta

 

BAHAGIAN PENGUATKUASA

 

11.

 

Melaksanakan tuntutan pembayaran

 

empat belas (14) hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima

 

JABATAN PERBENDAHARAAN

 

12.

i.Mengeluarkan bil cukai taksiran selewat-lewatnya

 

ii.Separuh tahun pertama

 

iii.Separuh tahun kedua

 

Pengeluaran bil cukai taksiran 2 kali setahun

 

 

JABATAN PERBENDAHARAAN

 

 

13.

 

 

Kaunter Bayaran

memastikan tempoh masa melayan dan menunggu pelanggan yang berurusan di Kaunter (kaunter diberikan layanan terbaik tidak melebihi sepuluh (10) minit.

 

 

JABATAN PERBENDAHARAAN

 

 

 

 

14.

 

Permohonan

 

Permohonan Tambahan / Pindaan

 

 

 

Permit

 

 

Wang Cagaran

 

 

Sijil Siap Dan Pematuhan (CCC)

 

Kaunter

 

(14) hari bekerja

 

Tempoh (7) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

Memberi keputusan terhadap permohonan permit sementara dalam tempoh 10 minit

Mengeluarkan perakuan pemulangan wang cagaran ke Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 3 hari

 

Memberi maklumbalas terhadap semua permohonan dalam tempoh 14 hari bekerja

 

Tempoh masa menunggu di kaunter selama 3 minit

 

 

 

 

JABATAN KEJURUTERAAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JABATAN KEJURUTERAAN

 

 

15.

 

Memastikan urusan permohonan Kebenaran Merancang yang lengkap dapat diberi keputusan dalam tempoh masa berikut bermula dari tarikh permohonan diterima tanpa mengambil kira masa pindaan pelan / tunai syarat :

 

Pelan susun atur

Pelan Pinta Ukur

Pelan Pertapakan : - Rumah sesebuah

  •  Skim

Pelan Landskap

 

 

 

Lima puluh tujuh (57) hari

 

 

Tiga  puluh tujuh (37) hari

 

 

108 hari

108 hari

57 hari

57 hari

34 hari

 

 

 

 

 

JABATAN PERANCANG DAN LANDSKAP