MENU

UNIT UNDANG-UNDANG

7

  • Memastikan permohonan Rayuan Pengurangan Kompaun yang mempunyai butiran lengkap dipertimbangkan dan diputuskan dalam satu (1) hari (tertakhluk kepada kehadiran Yang Dipertua, Setiausaha, atau Penolong Pegawai Undang-Undang)
  • Sebanyak 181 kompaun diterima dan selesai.

100 %

JABATAN PERANCANGAN BANDAR & LANDSKAP

8

Memastikan Urusan Pemohonan kebenaran Merancang yang lengkap dapat diberi keputusan dalam tempoh masa seperti berikut bermula dari tarikh pemohonan diterima

A. PELAN SUSUNATUR = 108 HARI

B. PELAN PINTA UKUR = 30 HARI

C. PELAN PERTAPAKAN(SKIM)   = 111 HARI

D. PELAN LANDSKAP = 57 HARI

Jabatan Perancangan Bandar dan Lanskap MPTI telah menerima permohonan daripada Unit OSC berjumlah :

A. Pelan susunatur = 35 (dalam tempoh 60 hari)

B. Pelan Pita Ukur = 23 (dalam tempoh 15-59 hari)

C. Pelan Pertapakan = 50 (dalam tempoh 11-39 hari)

D. Pelan Landskap = 8 (dalam tempoh 11-20 hari)

 

 

 

100 %

 

100 %

 

100 %

 

100 %