MENU

JABATAN PERBENDAHARAAN

6.

 • Menyediakan perkhidmatan kaunter bayaran yang cekap dan mesra pelanggan

 

 • Mengeluarkan bil-bil cukai taksiran kepada pemilik herta sebanyak 2 kali setahun

 

 • Menyediakan cadangan bajet tahunan
 • Menyediakan penyata kewangan tahunan majlis

 

 • Melaksanakan pembayaran setelah menerima dokumen lengkap
 • Menyediakan dan menyerahkan pesanan tempatan kepada pembekal setelah menerima permohonan lengkap
 • Sebanyak 86,707 transaksi di kaunter
 • Flat file 

          10/05/2017

          06/11/2017

 • Proses Bil                  01/01/2017 (40,405)

             01/07/2017 (18,447)

 • 1 kertas kerja
 • 2 anggaran bajet 2018 hantar pada 29/08/2017 dibentangkan dalam mesyuarat penuh majlis pada 08/03/2017 exit 03/07/2017.
 • Sijil bersih.
 • 3067 bayaran yang telah dilaksanakan.
 • Sebanyak 701 pesanan telah diserahkan kepada pembekal.

 

100 %

 

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

 

100 %

 

 

100 %