MENU

JABATAN KEJURUTERAAN

3.

 • Melayani serta merta setiap aduan serta mengambil tindakan siasatan dalam tempoh 24 jam kecuali pada hari cuti umum dan kelepasan am
 • 88 permohonan telah diberi maklumbalas dalam tempoh 14 hari bekerja.

100 %

 

 • Sijil Siap dan Pematuhan (CCC)
 • Setiap permohonana daripada 34 permohonan telah diberi maklumbalas dalam tempoh 14 hari.

100 %

 

 • Wang cagaran
 • Pemeriksaan ditapak premis bagi setiap permohonan mengambil masa melebihi 3 hari daripada 74 permohonan yang diterima.

100 %

 

 • Permit
 • 29  permohonan permit telah di beri keputusan dalam tempoh 10 minit.

100 %

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

4.

 • Menimbangkan permohonan serentak :

-Kebenaran Merancang & Pelan Bangunan

(tempoh 108 hari)

-Kebenaran Merancang & Permohonan Tanah (tempoh 69 hari)

 

Sebanyak 106 permohonan diterima

-94 permohonan selesai

-12 masih dalam proses

 

100 %

 

 • Kebenaran merancang

(tempoh 57 hari )

Sebanyak 82 permohonan diterima

-77 permohonan selesai

-5 masih dalam proses

 

100 %

 

 • Pelan Kejuruteraan (tempoh 80 hari)

Sebanyak 18 permohonan diterima

-17 permohonan selesai

-1 masih dalam proses

 

100 %

 

 • Pelan Bangunan ( tempoh 37 hari)

Sebanyak 20 permohonan diterima

-18 permohonan selesai

-2 masih dalam proses

 

100 %