MENU

BIL.

JANJI JABATAN

PENCAPAIAN TAHUN 2015
( JANUARI SEHINGGA DISEMBER)

% PERATUSAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 ( JAN-DISEMBER 2015)

UNIT UNDANG-UNDANG

7

  • Memastikan permohonan Rayuan Pengurangan Kompaun yang mempunyai butiran lengkap dipertimbangkan dan diputuskan dalam satu (1) hari (tertakhluk kepada kehadiran Yang Dipertua, Setiausaha, atau Penolong Pegawai Undang-Undang)

Sebanyak 124 kompuan dan telah diselesaikan 

100%

JABATAN PERANCANGAN BANDAR & LANDSKAP

8

Memastikan Urusan Pemohonan kebenaran Merancang yang lengkap dapat diberi keputusan dalam tempoh masa seperti berikut bermula dari tarikh pemohonan diterima

A. PELAN SUSUNATUR = 108 HARI

B. PELAN PINTA UKUR = 30 HARI

C. PELAN PERTAPAKAN(SKIM)                   = 111 HARI

D. PELAN LANDSKAP = 57 HARI

1. PELAN SUSUN ATUR

JUMLAH PEMOHONONAN           =   24

JUMLAH PEMOHONAN (LULUS) = 15

JUMLAH PEMOHONAN (TOLAK) = 5

PERMOHONAN DALAM PROSES = 4

 

2. PELAN PINTA UKUR

JUMLAH PEMOHONAN           =   15

JUMLAH PEMOHONAN (LULUS) = 15

JUMLAH PEMOHONAN (TOLAK) = -

PERMOHONAN DALAM PROSES = -

 

3.PELAN PERTAPAKAN    (SKIM)

JUMLAH PEMOHONAN           =   49

JUMLAH PEMOHONAN (LULUS) = 35

JUMLAH PEMOHONAN (TOLAK) = 2

PERMOHONAN DALAM PROSES = 12

 

4. PELAN LANDKAP

JUMLAH PEMOHONAN           =   17

JUMLAH PEMOHONAN (LULUS) = 14

JUMLAH PEMOHONAN (TOLAK) = 1

PERMOHONAN DALAM PROSES = 2

 

 

                   100%

 

 

 

 

 

 

 

                    100%

 

 

 

 

 

 

 

                      100%

 

 

 

 

 

 

 

 

                     100%

 

Pencapaian Piagam Pelanggan Majlis Perbandaran Teluk Intan dikemaskini setiap setahun sekali. Harap Maklum