MENU

 

JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN

5

 • Melayani serta merta setiap aduan serta mengambil tindakan siasatan dalam tempoh 24 jam kecuali pada hari Cuti Umum dan Kelepasan Am

 

 

 

 • Kutipan sampah dan pembersihan:
 • Kawasan Bandar setiap hari (30 hari/sebulan)
 • Kawalan Taman Perumahan selang sehari (15 hari sebulan)
 • Unit Kedai setiap hari (30 hari/sebulan)
 • Pembersihan Longkang
 • Kawasan Bandar
 • Kawasan Taman Perumahan
 • Pemotongan rumpur :
 • Kawasan MPTI
 • Kawasan penyelenggaraan oleh kontraktor pembersihan
 • Permohonan Kelulusan Lesen:-
 • Lesen Penjaja (5 hari)
 • Lesen pasar, gerai (3 hari)
 • Lesen tred perniagaan dan perusahaan tidak berisiko (sehari)
 • Lesen tred perniagaan dan perusahaan yang berisiko
 • Permit sementara berniaga hadapan premis, gerai pasar dan lain-lain lokasi (5 hari)
 • Permit meja (7 hari)
 • Permit sementara pertunjukan pentas / karaoke / dan " fun fair" (permohonan beserta kelulusan PTD-kelulusan 3 hari
 • Permit sementara menggantungkan sepanduk/banting (1 hari)

Lesen Penjaja (3 hari)

-Sebanyak 237 permohonan diterima & 200 masih dalam tindakan

Lesen Tidak Berisiko (1 hari)

-Sebanyak 39 permohonan diterima & 28 telah selesai

Lesen Berisiko

-Sebanyak 127 permohonan dan telah selesai

-

-

-Sebanyak 930 permohohan dan selesai dalam tempoh 1 hari.