MENU
 

Pangkah

Kod QR

BIL

PIAGAM PELANGGAN

SASARAN/TEMPOH

 

JABATAN

PENCAPAIAN 2018

 

 

1.

 

 • Pengeluaran lesen perniagaan dan penjaja
 • Memproses dan memberi keputusan kelulusan lesen/permit :

 

 • Tred Berisiko

Tred Tidak Berisiko

Lesen Penjaja

Permit Sementara

Permit Banting/Sepanduk

 

 • Melaksanakan perkhidmatan kutipan sampah domestik.

i)Kawasan perumahan

ii)Kawasan bandar/premis perniagaan

 • Melaksanakan perkhidmatan pemotongan rumput.

i)Laluan utama

ii)Kawasan perumahan

 

 • Melaksanakan perkhidmatan pembersihan sistem perparitan/longkang

i)Laluan Utama

ii)Kawasan Perumahan

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat akan diberi   keputusan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh permohonan.

 

 

 

 

 

30 hari bekerja

Serta merta

5 hari bekerja

5 hari bekerja

Serta merta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.Tiga (3) kali seminggu

 

ii. Setiap hari

 

 

 

Dua (2) kali sebulan

Sekali (1) sebulan

 

 

 

i.Dua (2) kali sebulan

 

ii.Sekali (1) sebulan

 

 

 

 

 

 

 

JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN

 

1. Lesen Perniagaan Khas (berisiko)

 • Jumalah permohonan 89
 • Jumlah permohonan capai piagam 71
 • Peratus permohonan yang telah dicapai 74%

2. Lesen Perniagaan Khas (tidak berisiko)

 • Jumalah permohonan 137
 • Jumlah permohonan capai piagam
 • Peratus permohonan yang telah dicapai 100%

3. Lesen Penjaja

 • Jumalah permohonan 242
 • Jumlah permohonan capai piagam
 • Peratus permohonan yang telah dicapai 67%

4. Permit Sementara

 • Jumalah permohonan 72
 • Jumlah permohonan capai piagam
 • Peratus permohonan yang telah dicapai 100%

5. Permit Banting/Sepanduk

 • Jumalah permohonan 772
 • Jumlah permohonan capai piagam
 • Peratus permohonan yang telah dicapai 100%

 

 

2.

 

Menerima permohonan cadangan pemajuan oleh pemohon dan membuat edaran kepada agensi teknikal yang berkaitan

 

Pemaklumkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC

 

 

 

 

1 hari bekerja

 

Dalam tempoh 3 hari waktu bekerja selepas Mesyuarat bersidang

 

OSC

 

Sehingga Disember 2018 sebanyak 221 permohonan diterima.

Peratusan pencapaian 100%

 

Sehingga Disember 2018 sebanyak 221 (permohonan) keputusan dimaklumkan kepada pemohon.

Peratusan pencapaian 100%

 

 

 

3.

 

Menjawab keputusan bantahan cukai taksiran

 

Pindah Milik Pegangan

 

Pertukaran alamat harta

 

14 hari selepas sesi pendengaran bantahan dijalankan

 

14 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima

 

7 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima

 

 

 

 

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

 

Tiada bantahan diterima.

Sebanyak 1,014 permohonan pindah milik diterima dan diselesaikan 100%.

Sebanyak 450 permohonan pertukaran alamat diterima dan diselesaikan 100%.
 

 

4.

 

Memberikan maklum balas aduan  awam.

i)Maklum balas akuan penerimaan

 

ii)Maklum balas tindakan

 

i)Dua puluh empat (24) jam

ii) 3 hari bekerja dari tarikh aduan yang diterima.

 

 

 

UNIT KOMUNITI DAN PERHUBUNGAN AWAM

(PRO)

 

Penerimaan aduan dari Januari 2018 hingga Disember 2018 :

 

Terima : 1600
Dalam Tindakan : 86
Selesai : 1514

 

 

 

5.

Sewaan dewan MPTI

 

 

 

 

 

 

Penyewaan kemudahan awam

 

 

 

 

Meluluskan permohonan penggunaan kemudahan awam yang lengkap dalam tempoh (7) hari dari tempoh permohonan dibuat.

 

 

 

 

Permohonan Yang Lengkap Akan Diberi Kelulusan Dalam Tempoh Seperti Yang Telah Di Tetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENTADBIRAN

 

Sewa Dewan:

Jumlah Permohonan:231

Jumlah Permohonan Capai Piagam : 231

Peratus Permohonan yang telah dicapai (%)

: 100%

 

Sewa Padang:

Jumlah Permohonan:60

Jumlah Permohonan Capai Piagam : 60

Peratus Permohonan yang telah dicapai (%)

: 100%

 

Sewa Dataran Menara Condong:

Jumlah Permohonan:18

Jumlah Permohonan Capai Piagam : 18

Peratus Permohonan yang telah dicapai (%)

: 100%

 

 

 

 

BIL

 

 

JENIS PENYEWAAN

 

JUMLAH PERMOHONAN

 

JUMLAH PERMOHONAN CAPAI PIAGAM

 

 

PERATUS PERMOHONAN YANG TELAH DICAPAI (%)

 

 

1.

 

SEWA DEWAN

 

231

 

231

 

100%

 

2.

 

SEWA PADANG

 

60

 

60

 

100%

 

3.

 

SEWA DATARAN MENARA CONDONG

 

18

 

18

 

100%

 

6.

 

Lesen Anjing Kelulusan serta merta

 

Kelulusan serta merta

 

BAHAGIAN PENGUATKUASA

 


Januari – Disember 2018

 • 2556 Lesen Anjing yang memenuhi syarat yang diberi kelulusan serta-merta

 

7.

 

 

 

Melaksanakan tuntutan pembayaran

i.Mengeluarkan bil cukai taksiran selewat-lewatnya

 

ii.Separuh tahun pertama

 

iii.Separuh tahun kedua

 

Kaunter Bayaran

 

Tujuh hari bekerja selepas dokumen lengkap diterima

 

 

Pengeluaran bil cukai taksiran 2 kali setahun

Tidak lebih dari 5 minit bagi setiap transaksi

 

 

 

 

 

JABATAN PERBENDAHARAAN

 

 

 

 

Akaun Operasi  2923 cek

Akaun Amanah   664 cek

(Sasaran tercapai)

 

 

39,978 bil penggal pertama dikeluarkan pada Disember 2017

17,450 bil penggal kedua dikeluarkan. pada Mei 2018 (Sasaran tercapai)

 

 

 

8.

 

Permohonan

 

Permohonan Tambahan / Pindaan

 

 

 

 Permit

 

 

 

 

 

Wang Cagaran

 

 

 

 

 

 


Sijil Siap Dan Pematuhan (CCC)

 

 

(14) hari bekerja

 

Tempoh (7) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 Memberi keputusan terhadap permohonan permit sementara dalam tempoh 10 minit

 

Mengeluarkan perakuan pemulangan wang cagaran ke Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 3 hari

 


Memberi maklumbalas terhadap semua permohonan dalam tempoh 14 hari bekerja

 

Tempoh masa menunggu di kaunter selama 3 minit

 

 

JABATAN KEJURUTERAAN

 

Setiap permohonan daripada 102 permohonan telah di eri maklumbalas dalam tempoh 14 hari.


Pemeriksaan di tapak permis bagi setiap permohonan mengambil masa 7 hari daripada 90 permohonan yang diterima.

Setiap permohonan permit daripada 261 permohonan permit telah di beri keputusan dalam tempoh 10 minit.

Pemeriksaan di tapak premis bagi setiap permohonan adalah mengambil masa 3 hari daripada 26 permohonan yng diterima.

Setiap permohonan daripada 36 permohonan telah di beri maklumbalas dalam tempoh 14 hari.

tempoh masa menunggu telah dipatuhi dalam 3 minit.

 

 

9.

 

Memastikan urusan permohonan Kebenaran Merancang yang lengkap dapat diberi keputusan dalam tempoh masa berikut bermula dari tarikh permohonan diterima tanpa mengambil kira masa pindaan pelan / tunai syarat :

 

Pelan susun atur


Pelan Pinta UkurPelan  :                  - Rumah

Pertapakan             sesebuah

 •  Skim


Pelan Landskap

 

 

 

Lima puluh tujuh (57) hari

 

 

Tiga  puluh tujuh (37) hari

 

 

 

 

 

 

(108 hari )
30 permohonan
(108 hari)
29 permohonan
( 57 hari )

30 permohonan

( 57 hari )
50 permohonan
 ( 34 hari )
18 permohonan

 

 

 

JABATAN PERANCANG DAN LANDSKAP


 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%
100%100%100%

 

 

10.

 

Memastikan permohonan rayuan pengurangan kompaun yang mempunyai butiaran lengkap dipertimbangkan dan diputuskan dalam satu (1) hari (tertakluk kepada kehadiran Yang Dipertua, Setiausaha, atau Penolong Pegawai Undang-Undang)

 

Sebanyak 252 rayuan pengurangan kompaun telah diterima dan telah selesai dan tempoh (1) hari.

 

 

UNIT UNDANG-UNDANG

 

 

 

 

100%