MENU

BIL.

JANJI JABATAN

BILANGAN PENCAPAIAN TAHUN 2017
(JAN -  DIS)

% PERATUSAN PENCAPAIAN TAHUN 2017
(JAN-DIS)

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

1.

 • Memproses rayuan bantahan nilaian dalam tempoh 1 bulan
 • Sebanyak 33 bantahan diterima dan diselesaikan.

100 %

 

 • Pindah Milik dalam tempoh 3 hari
 • Sebanyak 903 permohonan pindah milik diterima dan diselesaikan.

100 %

 

 • Pertukaran alamat serta merta
 • Sebanyak 426 permohonan pertukaran alamat diterima dan diselesaikan.

100 %

BAHAGIAN PENGUATKUASA

2.

 • Memastikan penerimaan aduan awam direkod dalam tempoh satu (1) hari bekerja dan siasatan serta tindakan diambil dalam tempoh (3) hari berkerja;
 • Jumlah aduan yang direkod dalam tempoh (1) hari bekerja = 350
 • Tindakan yang dilaksanakan dalam tempoh (3) hari bekerja =150

100 %

 

41 %

 

 

 • Pemohonan Lesen Anjing yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam tempoh tiga puluh (30) minit
 • 2433 permohonan diterima

100 %

 

 • Menyokong permohonan pengesahan tempat meletak kenderaan perdagangan yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja;
 • 9 permohonan telah diselesaikan
 • 1 permohonan lewat

90 %

 

 • Menghantar Notis Pembahuruan Lesen anjing selewat - lewatnya satu(1) bulan sebelum tarikh taman lesen
 • 1812 notis dikeluarkan

100 %