MENU
 

Pangkah

Kod QR

Objektif Organisasi :

  • Menyediakan kemudahan infrastruktur yang dapat membaiki kualiti kehidupan masyarakat.
  • Melaksanakan Dasar Pembangunan Negara dan Negeri.
  • Memberi perkhidmatan Perbandaran yang komprihensif kepada masyarakat.
  • Merancang projek-projek sosial, ekonomi yang memberi manafaat kepada masyarakat.
  • Menyediakan satu sistem pengurusan yang berkualiti, dinamik dan inovatif.

Wawasan MPTI :

  • " Ke arah menjadikan Hilir Perak daerah yang maju, aman, makmur dan terunggul di Malaysia "

Dasar Kualiti MPTI :

  • Komited kepada semua keperluan pelanggan melalui penyediaan perkhidmatan yang berkualiti dan perancangan yang terkawal, ke arah merealisasikan Wawasan Hilir Perak sebagai Daerah yang maju,aman, makmur dan terunggul di Malaysia.