MENU
 

Pangkah

Kod QR

Menentukan kualiti hidup penduduk tempatan terkawal dan terjamin melalui pelaksanaan dan penguatkuasaan tiga Akta Induk Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) iaitu:

1.Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
2. Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)
3. Akta Parit, Jalan Dan Bangunan 1974 (Akta 133)