MENU
 

Pangkah

Kod QR

Objektif :

               

  • Melaksanakan pengurusan penilaian dan pengutipan cukai harta dengan efisyen dan adil serta menguruskan pembangunan hartanah Majlis dengan optimum dan berkesan bagi maksud mencapai wawasan menjadikan Hilir Perak sebagai daerah yang maju,aman,makmur dan terunggul di Malaysia.

Fungsi :

  • Bertanggungjawab di dalam Penilaian dan Pengurusan Cukai Harta bagi maksud caruman membantu kadar dan juga pindahmilik.               
  • Bertanggungjawab di dalam Pengurusan Harta Majlis bagi memastikan harta di dalam keadaan baik dan juga untuk maksud penguatkuasaan dan penyitaan.
  • Menguruskan Pembangunan Hartanah Majlis untuk pengwartaan dan yang berpotensi untuk dibangun dan dimajukan. 

 Carta organisasi:

           

Penoialain

Klik untuk lihat saiz sebenar carta organisasi