MENU
 

Pangkah

Kod QR
  Bil     Jenis Transaksi     Jul 
2014
  Peratus
%
  Ogos
2014
  Peratus
%
 Sep
2014
Peratus
%
1 Semakan Penyata Cukai Taksiran  138  46 % 60 65.7%  171  42.6 %
2 Semakan Penyata Sewaan 3  1 % 0 0 8 2 %
3 Semakan Kompaun Parking  4 1.3 % 1 1% 0  0
4 Semakan Pembekal 15  5 % 10 8.8% 23  5.8 %
5 Semakan Perlesenan  28  9.4 % 15 9.8% 17  4.3 %
6  Sistem e-aduan 8 2.7 % 1 1% 11 2.7 %
7  E-Bayaran  230  11 % 232 11% 99 5 %
   Jumlah 299  100 % 102  100 % 399  100 %