MENU
 

Pangkah

Kod QR

 

  Bil     Jenis Transaksi     Apr 
2014
  Peratus
%
  Mei
2014
  Peratus
%
 Jun
2014
Peratus
%
1 Semakan Penyata Cukai Taksiran  138  46 % 67 65.7%  138  46 %
2 Semakan Penyata Sewaan 3  1 % 0 0 8 2 %
3 Semakan Kompaun Parking  4 1.3 % 1 1%  4 1.3 %
4 Semakan Pembekal 15  5 % 9 8.8% 15  5 %
5 Semakan Perlesenan  28  9.4 % 17  4.3 %  28  9.4 %
6  Sistem e-aduan 8 2.7 % 11 2.7 % 8 2.7 %
7  E-Bayaran  77  4 % 39 2 % 15 1%
   Jumlah 299  100 % 399  100 % 215 100%