MENU
 

Pangkah

Kod QR
  Bil     Jenis Transaksi     Jan 
2014
Peratus
%
  Feb
2014
Peratus
%
 Mac
2014
Peratus
%
1 Semakan Penyata Cukai Taksiran  171  42.6 %  138  46 % 67 65.7%
2 Semakan Penyata Sewaan 8 2 % 3  1 % 0 0
3 Semakan Kompaun Parking 0  0  4 1.3 % 1 1%
4 Semakan Pembekal 23  5.8 % 15  5 % 9 8.8%
5 Semakan Perlesenan 17  4.3 %  28  9.4 % 10 9.8%
6  Sistem e-aduan 11 2.7 % 8 2.7 % 1 1%
7  E-Bayaran 282 13%  622  29 % 164 8%
   Jumlah 399  100 % 299  100 % 102  100 %