MENU
 

Pangkah

Kod QR
  Bil     Jenis Transaksi     Jul
2015
  Peratus
%
 Ogos
2015
  Peratus
%
 Sept
2015
  Peratus
%
1 Bayaran Cukai Taksiran Online
Maybank2u
96  37 % 145  45 % 47  87 %
2 Bayaran Cukai Taksiran Online
MBF Card
8  2 %  10 3  %  0  0
3 Bayaran Cukai Taksiran Online
AMBANK
6  1%  6 1%  1 2 %
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
PUBLIC Bank
 3  1 % 16 12 %  0  0
5 Bayaran Cukai Taksiran Online
CIMB Bank
29   4 % 30 7  %  2  4 %
6 Bayaran Cukai Taksiran Online
Bank Islam
 5  3 % 3  4 %  1  2 %
7

Bayaran Cukai Taksiran Online

BSN

 76 52  %  43 29  %  2  4 %
   Jumlah  223  100 % 253  100 %  53  100 %