MENU
 

Pangkah

Kod QR
  Bil     Jenis Transaksi     Apr
2015
  Peratus
%
  Mei
2015
  Peratus
%
 Jun
2015
  Peratus
%
1 Bayaran Cukai Taksiran Online
Maybank2u
48  76 % 24  67 % 16  70 %
2 Bayaran Cukai Taksiran Online
MBF Card
0  0 % 0 0 %  0  0
3 Bayaran Cukai Taksiran Online
AMBANK
 0  0 1 0  0 0
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
PUBLIC Bank
 10  11 %  0  0  3  13 %
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
CIMB Bank
 16  %  7 %  3  13 %
5  Bayaran Cukai Taksiran Online
Bank Islam
2  9 % 1  8 %  1  4 %
6 Bayaran Cukai Taksiran Online BSN 4   2      
   Jumlah 80  100 % 35  100 %  23  100 %