MENU
 

Pangkah

Kod QR
  Bil     Jenis Transaksi     Jan 
2015
  Peratus
%
  Feb
2015
  Peratus
%
  Mac
2015
  Peratus
%
1 Bayaran Cukai Taksiran Online
Maybank2u
 204  88 % 205  79 % 105  72 %
2 Bayaran Cukai Taksiran Online
MBF Card
3  1 %  8  1 % - 04 %
3 Bayaran Cukai Taksiran Online
AMBANK
 11  0  23 0 7 0
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
PUBLIC Bank
6  5 % 36  6 % 5  8 %
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
CIMB Bank
41  0 65  0 23  0
5  Bayaran Cukai Taksiran Online
Bank Islam
4  7 %  10  6 % 1  4 %
6 Bayaran Cukai Taksiran Online
Bank BSN
122 12% 269   17  
   Jumlah  391  100 %  616  100 %  158  100 %

<--pagebreak-->