MENU
 

Pangkah

Kod QR
    Jenis Transaksi   JUL
2016
Peratus %  OGOS
2016
Peratus %  SEP
2016
Peratus %
1 Bayaran Cukai Taksiran Online
Maybank2u
96  48% 179 37% 79 62%
2 Bayaran Cukai Taksiran Online
MBF Card
8  3% 13 2% 0 0%
3 Bayaran Cukai Taksiran Online
AMBANK
1  1% 12 2% 0 0%
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
PUBLIC Bank
 5  2% 20 4% 5 4%
5 Bayaran Cukai Taksiran Online
CIMB Bank
33  17% 43 10% 31 26%
6 Bayaran Cukai Taksiran Online
Bank Islam
 5  2% 4 1% 2 1%
7

Bayaran Cukai Taksiran Online

BSN

 53 27% 209 44% 9 7%
 

 Jumlah

 201  100 % 480 100% 126

100%