MENU
 

Pangkah

Kod QR
  Bil     Jenis Transaksi     Jan 
2011
  Peratus
%
  Feb
2011
  Peratus
%
  Mac
2011
  Peratus
%
1 Bayaran Cukai Taksiran Online
Maybank2u
 134  88 % 177  79 % 67  72 %
2 Bayaran Cukai Taksiran Online
MBF Card
1  1 %  18  8 %  4  4 %
3 Bayaran Cukai Taksiran Online
AMBANK
 0  0  0 0  11 0
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
PUBLIC Bank
 7  5 %  14  6 %  7  8 %
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
CIMB Bank
 0  0  0  0  0  0
5  Bayaran Cukai Taksiran Online
Bank Islam
 10  7 %  14  6 %  4  4 %
   Jumlah  152  100 %  223  100 %  93  100 %

 

 

  Bil     Jenis Transaksi     Apr
2011
  Peratus
%
  Mei
2011
  Peratus
%
 Jun
2011
  Peratus
%
1 Bayaran Cukai Taksiran Online
Maybank2u
 35  76 % 16  67 % 16  70 %
2 Bayaran Cukai Taksiran Online
MBF Card
1  2 %  1  4 %  0  0
3 Bayaran Cukai Taksiran Online
AMBANK
 0  0  0 0  0 0
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
PUBLIC Bank
 5  11 %  0  0  3  13 %
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
CIMB Bank
 0  0 %  5  21 %  3  13 %
5  Bayaran Cukai Taksiran Online
Bank Islam
 4  9 %  2  8 %  1  4 %
   Jumlah  46  100 %  24  100 %  23  100 %

 

 

  Bil     Jenis Transaksi     Jul
2011
  Peratus
%
 Ogos
2011
  Peratus
%
 Sept
2011
  Peratus
%
1 Bayaran Cukai Taksiran Online
Maybank2u
 80  37 % 55  45 % 47  87 %
2 Bayaran Cukai Taksiran Online
MBF Card
4  2 %  4 3  %  0  0
3 Bayaran Cukai Taksiran Online
AMBANK
 0  0  0 0  1 2 %
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
PUBLIC Bank
 3  1 %  14 12 %  0  0
5 Bayaran Cukai Taksiran Online
CIMB Bank
 9   4 %  8 7  %  2  4 %
6 Bayaran Cukai Taksiran Online
Bank Islam
 6  3 %  5  4 %  1  2 %
7

Bayaran Cukai Taksiran Online

BSN

 112 52  %  35 29  %  2  4 %
   Jumlah  214  100 %  121  100 %  53  100 %