MENU
 

Pangkah

Kod QR

BILANGAN TRANSAKSI ONLINE

  Bil   Jenis Transaksi   JAN
2016
Peratus %  FEB
2016
Peratus %  MAC
2016
Peratus %
1 Bayaran Cukai Taksiran Online
Maybank2u
258  56% 330 51% 144 70%
2 Bayaran Cukai Taksiran Online
MBF Card
18  3% 16 2% 1 1%
3 Bayaran Cukai Taksiran Online
AMBANK
6  2% 22 3% 0 0%
4 Bayaran Cukai Taksiran Online
PUBLIC Bank
 12  3% 26 4% 5 2%
5 Bayaran Cukai Taksiran Online
CIMB Bank
47 10% 71 12% 28 13%
6 Bayaran Cukai Taksiran Online
Bank Islam
 12  3% 7 1% 3 1%
7

Bayaran Cukai Taksiran Online

BSN

 106 23% 169 27% 26 13%
 

 Jumlah

 459  100 % 641 100% 74

100%

<--pagebreak-->