MENU
 

Pangkah

Kod QR

Objektif :

  • Memberi khidmat nasihat dalam bidang perundangan dan memastikan penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan dengan sempurna dan teratur.

Fungsi :

  • Memastikan segala tindakan Majlis selaras dengan Undang-Undang yang sah.
  • Menguatkuasakan segala aspek perundangan yang dibuat oleh Majlis dipatuhi sepenuhnya.   
  • Menyelaras dan mengemaskinikan Undang-Undang yang digunapakai oleh Majlis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik Imej Untuk Saiz Sebenar