MENU
 

Pangkah

Kod QR

Objektif :

 • Mentadbir, menggubal dasar dan strategi kewangan.

 • Mengawasi segala hasil dan perbelanjaan Majlis.

 • Membentuk peraturan, kaedah dan sistem pengurusan kewangan.

 • Untuk meningkatkan produktiviti dan prestasi

   

Fungsi :

 • Mengutip dan mengurus segala kutipan hasil Majlis.

 • Mengurus dan mengawal segala pembayaran Majlis.

 • Mengurus penyediaan Belanjawan tahunan sehingga diluluskan.

 • Menyediakan laporan kewangan dan penyata kewangan tahunan mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976.

 • Mengurus serta melaksanakan Sistem Komputer Majlis.

   

   

 Carta Organisasi:

 

 

 

 

 

 

 

Klik Imej Untuk Size Sebenar Carta