MENU

 

Objektif :              
 • Memberikan perkhidmatan urusetia yang efisyen kepada semua bahagian dan mengendalikan pengurusan sumber manusia dengan cekap dan efisyen.
 •            

Fungsi :

 •           
 • Sebagai urusetia yang bertanggungjawab menyelaras aktiviti-aktiviti di antara bahagian-bahagian dari segi pentadbiran dan perkhidmatan.Bahagian ini juga menguruskan:   
  •                    
  • Pentadbiran Am                 
  •                    
  • Mesyuarat
                                         
  • Perjawatan dan Latihan               
  • Keselamatan Pejabat

  • Pengurusan Bekalan                   

  • Aduan Awam

 

 Carta Organisasi:

           

 Carta Organisasi Jabatan Pentadbiran

Klik Imej Untuk Saiz Sebenar