MENU
 

Pangkah

Kod QR
UNIT LETAK KERETA
 
 

Objektif :

  • Memastikan pengurusan Sistem Letak Kereta di bandar Teluk Intan teratur dan selesa kepada orang awam di samping dapat meningkatkan hasil Majlis.
     

Fungsi :

  • Mengurus dan menyediakan sistem letak kereta di bandar Teluk Intan.

  • Mengambil tindakan penguatkuasaan ke atas pemandu yang gagal mematuhi Undang-undang Kecil Letak Kereta dan peraturan yang telah ditetapkan.

  • Menguruskan penerimaan semua kutipan hasil daripada pembayaran letak kereta dan bayaran kompaun letak kereta.

 

Carta Organisasi :

carta organisasi