MENU
 


E-Participation

E-Participation merupakan kemudahan yang disediakan bagi mendapatkan maklumbalas berkenaan kajian kepuasan pelanggan terhadap responden Majlis Perbandaran Teluk Intan. Soal selidik ini diadakan sepanjang tahun ini bermula dari Januari hingga Disember 2019

e-survey kajian kepuasan pelanggan MPTI(Klik sini)