MENU
 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

BIL.

JANJI JABATAN

PENCAPAIAN TAHUN 2014
(JAN -  DIS)

% PERATUSAN PENCAPAIAN TAHUN 2014
(JAN-DIS)

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

1.

 • Memproses rayuan bantahan nilaian dalam tempoh 1 bulan

Sebanyak 4 rayuan bantahan diterima dan 4 diselesaikan

100%

 

 • Pindah Milik dalam tempoh 3 hari

Sebanyak 616 permohonan pindah milik diterima dan diselesaikan

100%

 

 • Pertukaran alamat serta merta

Sebanyak 375 permohonan diterima dan 375 diselesaikan

100%

BAHAGIAN PENGUATKUASA

2.

 • Aduan Awam- melayani serta-merta setiap aduan dan mengambil tindakan siasatan dalam tempoh 24 jam kecuali pada hari cuti umum dan kelepasan am

Sebanyak 187 aduan diterima
Sebanyak 83 aduan selesai
Sebanyak 104 aduan masih dalam tindakan

87%

 

 • Pemohonan Lesen Anjing- Permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat yang ditetapkan akan diberi keputusan dalam tempoh 30 minit

Sebanyak 2022 permohonan lesen anjing telah diproses dan diberi kelulusan

100%

 

 

 • Permohonan Pengesahan Tempat Meletak Kenderaan Perdagangan- permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan akan diberi pengesahan dalam tempoh 7 hari

Sebanyak 16 permohonan diterima dan diberikan pengesahan

100%

 
 • Memastikan barang rampasan/sitaan yang dituntut oleh pemilik diserahkan dalam masa satu (1) hari bekerja selepas memenuhi syarat-syarat tuntutan

 Sebanyak 30 operasi telah dilakukan dan dituntut oleh pemilik 

 

          80%

JABATAN KEJURUTERAAN

3.

 • Melayani serta merta setiap aduan serta mengambil tindakan siasatan dalam tempoh 24 jam kecuali pada hari cuti umum dan kelepasan am

Sebanyak 430 permohonan diterima sebanyak 301 permohonan selesai
Sebanyak 129 permohonan dalam tindakan

70%

 

 • Menjelaskan tuntutan bayaran tidak lewat dari 9 hari bekerja setelah dokumen yang lengkap

Sebanyak 53 permohonan diterima
Sebanyak 53 permohonan selesai

100%

 

 • Permohonan kelulusan pelan binaan rumah sesebuah dalam tempoh 7 hari dari tarikh permohonan lengkap

Sebanyak 40 permohonan diterima sebanyak 39 permohonan diluluskan sebanyak 1 permohonan ditolak

100%

 

 • Permohonan kelulusan ubah suai bangunan dalam tempoh 7 hari dari tarikh permohonan lengkap

Sebanyak 226 permohonan diterima sebanyak 196 permohonan diluluskan sebanyak 30 permohonan ditolak

100%

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

4.

 • Menimbangkan permohonan serentak :

-Kebenaran Merancang & Pelan Bangunan
= 108
-Kebenaran Merancang & Permohonan Tanah
= 139

Sebanyak 91 permohonan diterima sebanyak 72 permohonan selesai
Sebanyak 19 permohonan dalam proses

79%

 

 • Kebenaran merancang dan tempoh 108 hari

Sebanyak 15 permohonan diterima. Sebanyak 14 permohonan selesai
Sebanyak 1 permohonan dalam proses

93%

 

 • Pelan Bangunan dalam tempoh 69 hari

Sebanyak 169 permohonan diterima. Sebanyak 163 permohonan selesai sebanyak 6 permohonan dalam proses

96%

Pencapaian Piagam Pelanggan Majlis Perbandaran Teluk Intan dikemaskini setiap setahun sekali. Harap Maklum