MENU
 

Objektif :

 • Merancang, melaksana dan memastikan proses permohonan lesen serta kelulusan lesen dapat dikawal mengikut undang-undang dan polisi yang sedia ada.

 • Memastikan orang awam dan penduduk setempat sentiasa dalam keadaan selamat dan terkawal terhadap kesihatan persekitaran

 

Fungsi :

 • Memproses dan melesenkan perniagaan-perniagaan yang telah dikuatkuasakan di bawah Undang-undang Kecil Majlis.

   

 • Memproses dan melesenkan iklan dikuatkuasakan di bawah Undang-undang Kecil Iklan (MDHP) 1996.

   

 • Menguatkuasakan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan Undang-undang Kecil serta polisi-polisi Majlis yang berkaitan dengan Pelesenan dan Kesihatan. Menjalankan tugas bersama / membantu Pejabat Kesihatan Daerah ke atas :

   

1.Kawalan mutu makanan.

2.Kawalan penyakit berjangkit.

3.Kawalan vektor.

 

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN LESEN PERNIAGAAN SYARAT LESEN