MENU
 

 

LAPORAN ADUAN AWAM MENGIKUT KATEGORI

DARI JANUARI HINGGA 18 DISEMBER 2017

 

KOD  KATEGORI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEP OKT NOV DIS ADUAN 2017
1 Binatang 23 24 21 23 24 5 22 24 18 21 22 5 232
2 Halangan 3 2 2 2 3 0 2 1 1 1 1 1 19
3 Jalan 4 1 0 2 8 3 5 3 6 10 11 3 56
4 Kakitangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Premis Majlis 2 1 0 0 0 1 2 3 3 0 1 1 14
6 Kenderaan 2 0 0 0 0 2 3 3 1 0 1 0 12
7 Lampu 2 0 5 2 2 2 6 6 3 3 3 4 38
8 Longkang 36 26 26 26 27 6 14 31 11 26 26 5 260
9 Binaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
10 Penjaja / Peniaga 2 0 2 0 0 0 0 1 3 0 1 1 10
11 Pokok 31 24 18 9 22 11 18 17 10 17 15 3 195
12 Sampah 30 35 28 30 33 17 27 46 29 40 32 24 371
13 Semak Samun 2 1 3 0 3 0 5 7 3 4 4 0 32
14 Tandas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JUMLAH KESELURUHAN 137 114 105 94 122 47 104 142 88 122 120 49 1221